• Kontakty

   • Základná škola, Bystrická cesta 14, ...škola s triedami pre intelektovo nadané deti
   • Základná škola Bystrická cesta 14 03 401 Ružomberok ------------------------------ elokované pracovisko Dončova 4 034 01 Ružomberok
   • pracovisko Bystrická cesta 14: +421 44 435 31 85 +421 918 782 423 +421 917 922 308 - informátor elokované pracovisko Dončova 4: +421 44 432 05 85 +421 911 174 342 +421 915 498 621 - informátor
   • Ľubomíra Debnárová vedúca školskej jedálne 0911 353 185
   • zsbystricka@gmail.com
   • administrator@zsbystricka.sk
  • Prihlásenie