• Partneri

   • ESF
   • Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
   • Operačný program Vzdelávanie
  • Tlačivá - COVID 19

  • MOM Základná škola, Bystrická cesta 14 - pre zamestnancov, rodičov a žiakov klinknite TU

     • Interview s Viktorom Vince

      Žiaci 4.D triedy mali 09.02.2021 interview s moderátorom Viktorom Vince v rámci slovenského jazyka. Na hodinách slohu sa učili, čo je interview. Keďže hygienické opatrenia v danej situácii nám nedovoľujú pozvať si niekoho do triedy, využili sme online interview cez ZOOM. Žiaci si pripravili otázky, na ktoré im moderátor odpovedal. Dozvedeli sme sa, že účinkoval aj vo filme, v speváckych súťažiach, či dokonca v muzikáli. Taktiež nám prezradil, čo má rád (jedlo, šport, záujmy, obľúbenú krajinu – po Slovensku je to Moldavsko 😊 ...), čo by robil, keby nebol moderátor a iné. Angažuje sa aj v ekologických aktivitách. Neskôr sa k rozhovoru pridala aj jeho manželka Adela. Už vieme, ako trávia svoj voľný čas a aké „brepty“ zažili vo svojej profesii. 40 „zoomových“ minút sme si poriadne užili. Kto bude ďalší???

     • Uhradenie poplatku do ŠKD

      Prosíme rodičov, aby uhradili poplatok za mesiac február – suma 10€. Rodičia, ktorí uhradili v januári poplatok 20€ a Vaše dieťa nechodilo do školy, bude Vám suma 10€ presunutá na mesiac marec. Ak chcú rodičia uhradiť poplatok aj na ostatné mesiace, môžu tak urobiť.

     • Z ruky do ruky

      Ďakujem žiakom a pani učiteľkám z Dončovej, ktorí sa zapojili aj v tejto ťažko skúšanej dobe do zbierky trvanlivých potravín a hygienických potrieb v spolupráci s Červeným krížom. Pomohli a spríjemnili predvianočné obdobie: 3 rodinám s deťmi v Liskovej, 29 osamotených z Liskovej, 7 osamotených zo Štiavničky, 7 rodinám z Likavky, 5 rodinám z Liptovských Sliačov, 5 osamoteným ľuďom a 12 rodinám z Ružomberka, 1 rodine z Martinčeka, 2 rodinám z Hubovej, 1 rodine z Liptovskej Lužnej, 2 rodinám z Liptovskej Tepláej 2 rodinám z Liptovských Revúc, 3 rodinám z Černovej, 1 rodine z Bieleho Potoka. Ak dobre počítame, je to asi 80 obdarovaných rodín či jednotlivcov vo veľmi zlej finančnej situácii v ružomberskom okrese. Nech Vás hreje príjemný pocit pri štedrovečernom stole.

   • Opatrenia v čase mimoriadnej situácie

   • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

    Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

     

    Potrebné tlačivá súvisiace s opatreniami mimoriadnej situácie nájdete TU

  • Oznamy Školskej jedálne - 25.08.2020

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 26. 2. 2021
  • Kontakty

   • Základná škola, Bystrická cesta 14, ...škola s triedami pre intelektovo nadané deti
   • Základná škola Bystrická cesta 14 03 401 Ružomberok ------------------------------ elokované pracovisko Dončova 4 034 01 Ružomberok
   • pracovisko Bystrická cesta 14: +421 44 435 31 85 +421 918 782 423 +421 917 922 308 - informátor elokované pracovisko Dončova 4: +421 44 432 05 85 +421 911 174 342 +421 915 498 621 - informátor
   • Ľubomíra Debnárová vedúca školskej jedálne 0911 353 185
   • zsbystricka@gmail.com
   • administrator@zsbystricka.sk
  • Prihlásenie